Følg Stena Line Norge

Stena Line tar sikte på å lede utviklingen innen bærekraftig sjøfart

Pressemelding   •   mai 14, 2019 15:45 CEST

Stena Line har nå utgitt sin tredje bærekraftsrapport "A Sustainable Journey" som beskriver initiativer, forbedringer og utfordringer fra et bærekraftperspektiv, samt resultater av selskapets ambisiøse bærekraftmål. Gjennomgangen viser også hovedfokuset selskapet har jobbet med i løpet av det siste året.

-Med størrelse kommer ansvar, og ambisjonen er å forbedre vår virksomhet hvert år for å bli ledende innen bærekraftig sjøfart. Det siste året har vi hatt en spennende utvikling som sammenkobler kunstig intelligens med kunnskapen til våre erfarne medarbeidere ombord, samt økt fokus på elektrifisering. Vi har fortsatt med vår innsats innen sikkerhet for passasjerer og ansatte, samt lansert et nytt initiativ for mer mangfold i vår virksomhet. Dette er en veldig spennende tid for vårt selskap, og jeg er stolt over at Stena Line fortsetter å forme bransjen for europeisk sjøtransport, sier Niclas Mårtensson, Stena Lines administrerende direktør.

Stena Lines bærekraftstrategi er delt inn i fem fokusområder knyttet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling med ambisiøse mål satt i hvert fokusområde. Fokusområdene er: likestilling og inkludering, god helse og velvære, ren energi, ansvarlig forbruk og liv under vann.

-Vi har over 5500 ansatte, som alle bidrar med store og små ting for å nå våre bærekraftmål, og det er flott å se at vi gjør gode fremskritt på mange områder, samtidig som vi opprettholder en sikker og effektiv drift. Vår bransje har en stor utfordring med fossil avhengighet, og vårt karbonutslipp økte i fjor tråd med fraktvolumene, så innen dette området har vi mer vi må gjøre. Initiativene som startet innen elektrifisering er relativt nye for vår bransje, men ekstremt viktige fremover når vi nå gradvis beveger oss mot en lavkarbonvirksomhet, sier Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability i Stena Line.

Høydepunkter i 2018

Likestilling & Inkludering

Likestilling og inkludering: Et nytt fokusområde ble introdusert i 2018, med mål om å øke antallet kvinnelige ledere til 30% og en nullvisjon rundt trakassering.

Økt likestilling : En økning av kvinnelige ledere fra 16% til 19% i 2018.

Partnerskap: Stena Line undertegnet oppropet " Women in Maritime" til den britiske rederforeningen UK Chamber of Shipping, og introduserte et langsiktig partnerskap med EuroPride.

God helse & velvære

Sikkerhet først: Sikkerhet var igjen et toppfokus, og Stena Line kan fortsatt vise til lavt nivå av besetnings- og passasjerulykker, samt en 99,8% teknisk pålitelighet.

Priser for sikkerhet: Ni fartøy ble anerkjent for sin fremragende sikkerhetsprestasjon og mottok Jones F. Devlin-prisen fra Chamber of Shipping of America.

Ren energi

AI-assisterte fartøy sparer drivstoff: I 2018 utstyrte Stena Line det første fartøyet, Stena Scandinavica på Gøteborg-Kiel-ruten med AI- teknologi for å hjelpe kapteiner og offiserer å spare drivstoff og minske utslipp. Prosjektet har vært vellykket, og når dette lanseres på hele Stena Lines flåte, vil AI-assistenten være et viktig bidrag for å nå Stena Lines mål om å redusere drivstofforbruket med 2,5% per nautisk mil årlig.

Elektrifisering: Et første batterihybridprosjekt ble lansert med en 1 MWh batteriinstallasjon ombord på Stena Jutlandica på Gøteborg-Frederikshavn-ruten.

Landstrøm: Selskapet koblet sitt 14. skip til grønn elkraft i Oslo Havn. Totalt er 37% av flåten og 20% av terminalene utstyrt med landstrømforbindelser og dette sparer 14.000 mt CO2 per år.

Ansvarlig forbruk

Redusert bruk av engangsplast: Stena Line har et mål om å redusere all bruk av engangsplast om bord. I 2018 foretok selskapet store forbedringer innen dette området og reduserte bruken av engangsplast om bord med nesten 90%.

Økt resirkulering: Et annet mål er å forbedre mengden resirkulert avfall. Resirkuleringen i havnene økte, og totalt blir 77% av totalavfallet nå resirkulert.

Livet under vann

Doblet bruk av miljømerkede kjemikalier: Stena Line har som mål å ha minimal innvirkning på livet i havet. I løpet av 2017/2018 økte Stena Line bruken av miljømerkede vaskemidler til 60% i passasjer- og kjøkkenområdene.

Innovativ teknikk for bunnfarge: Stena Line tester flere tiltak for renere bunnfarge, blant annet silikonbasert farge og den innovative bioavvisende Selektope, som ble brukt på nye Stena Estrid i 2018.

Den fullstendige rapporten finner du på www.stenaline.com/sustainability

For mer informasjon, ta kontakt med:


Jesper Waltersson, Press& Media Manager

 +46 704 858 532  jesper.waltersson@stenaline.com

Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability

+46 704 855 188, erik.lewenhaupt@stenaline.com

Stena Line er et av Europas ledende fergeselskap med 38 fartøy og 20 ruter i Nord-Europa. Stena Line er en viktig del av det Europeiske logistikknettet og utvikler nye intermodale fraktløsninger ved å kombinere transport med jernbane, vei og sjø. Stena Line spiller også en viktig rolle for turismen i Europa med sin omfattende passasjervirksomhet. Selskapet er familieeid, ble grunnlagt i 1962 og har hovedkontor i Gøteborg. 

Stena Line er en del av Stena AB-konsernet, som har om lag 15 000 ansatte og en årlig omsetning på rundt 36,5 milliarder SEK. 

For mer informasjon vennligst besøk www.stenaline.com